โพรไบโอติกส์ นวัตกรรมสูตรเฉพาะ

โพรไบโอติกส์ นวัตกรรมสูตรเฉพาะ

  • 13/03/2024

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ผู้ริเริ่มโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโพรไบโอติกส์ (Probiotics) รูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตพร้อมทำงาน (Active) โดยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Active) นวัตกรรมขั้นสูง และมีงานวิจัยรองรับระดับสากลจากผู้ผลิตโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ชั้นนำของโลก นำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตในห้อง Lab เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ ไฮไลท์คือ เราสามารถพัฒนาสูตรที่มีทั้งโพรไบโอติกส์ (Probiotics) พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) และโพสไบโอติกส์ (Postbiotics) ในรูปต่างๆ ออกมาได้ตามแบบเฉพาะผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) แต่ละตัวที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป นอกจากนี้เราสามารถการันตีจำนวนเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีพร้อมทำงาน และครบครันด้วยคุณประโยชน์มากมาย