ผงชงดื่ม (Powder)

ผงชงดื่ม (Powder)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบผง จากสารสกัดที่ใช้สําหรับชงกับน้ำแล้วดื่ม มีข้อดีคือ สามารถใส่สารสกัดได้ในปริมาณมากตามต้องการ ทําให้การรับประทานแต่ละครั้งได้สารสกัดอย่างเต็มที่ ไม่ต้องแบ่งทานทีละหลายๆเม็ดหรือหลายมื้อ ทั้งยังสามารถเติมสารที่ให้รสชาติ สีและกลิ่นได้ตามต้องการ ข้อเสียคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบนี้ ไม่เหมาะกับความชื้น จึงต้องคํานึงถึงการเก็บรักษา และบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นได้ดี


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 12,000,000 ซอง

จำนวนการผลิตต่อปี: 144,000,000 ซอง

ผงชงดื่ม

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา