ตอกเม็ด (Tablet)

ตอกเม็ด (Tablet)

เป็นการนำสารสกัดในรูปแบบผงมาอัดขึ้นรูป จนเป็นรูปแบบเม็ดตามขนาด และรูปทรงที่ต้องการ มีข้อดีคือ ออกฤทธิ์ได้เร็ว และควบคุมระยะเวลาการหวังผลได้ สามารถเก็บรักษาได้นาน แต่ข้อเสียคือ ในส่วนผสมบางชนิดอาจจะส่งผลทำให้เกิดรสสัมผัส ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ อย่างไรก็ตามปัญหานี้สามารถกำจัดได้ ด้วยการเคลือบสารให้ความหวานเพื่อให้ลื่นคอและรับประทานง่ายขึ้น


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 9,000,000 เม็ด

จำนวนการผลิตต่อปี: 108,000,000 เม็ด

ตอกเม็ด

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา