โพรไบโอติค (Probiotics)

โพรไบโอติค (Probiotics)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบโพรไบโอติกส์ ในรูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตพร้อมทำงาน (Active) โดยการคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Active) ด้วยนวัตกรรมขั้นสูง และมีงานวิจัยรองรับระดับสากลจากผู้ผลิตโพรไบโอติกส์ (Probiotics) ชั้นนำของโลก นำมาผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตในห้อง Lab เฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิ หรือการควบคุมความชื้นสัมพัทธ์


จำนวนการผลิตต่อเดือน: 2,500,000 ซอง

จำนวนการผลิตต่อปี: 30,000,000 ซอง

โพรไบโอติค

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา