กัมมี่ (Gummies)

กัมมี่ (Gummies)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบกัมมี่ มีรสสัมผัสหนึบหนับ เคี้ยวสนุก เสมือนการทานขนม แต่ให้สรรพคุณในรูปแบบอาหารเสริม ซึ่งอาหารเสริมรูปแบบกัมมี่จะเป็นอาหารเสริมที่ผลิตจากนวัตกรรมที่ใช้วัตถุดิบจำพวกเจลาติน และมีรสชาติที่หลากหลายถูกใจกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัย และกำลังเป็นเทรนด์ที่นิยมกันในช่วงนี้

กัมมี่

สถิติข้อมูลลูกค้า จำนวนอาหารเสริมที่เราผลิต เวลาที่เราดูแลลูกค้า พนักงานของเรา

สนใจผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา